CURSO DE FÍSICA CLÁSSICA DO SEMESTRE 2020/1 ESPECIAL MODO EARTE